Інформація про діяльність підприємства за ІІІ квартал 2015 року

Інформація про діяльність підприємства за ІІ квартал 2015 року

Інформація щодо видачі дозвільних документів на проведення рубок проміжного користування за 2015 р

Інформація щодо видачі дозвільних документів на проведення рубок головного користування за 2015 р

Інформація щодо видачі дозвільних документів на проведення рубок головного користування

№ з/п Лісокористувач (лісогосподарське підприємство) Лісництво № лісорубного квитка Дата видачі Категорія лісів Вид, спосіб рубки Господарська секція Намер кварталу Номер виділу Площа, га Запас, куб.м. Примітка
загальний ліквідний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ДП "Боринське ЛГ" Боринське 02 ЛКБ №396872 22.12.2014 2 СВЛ См 19 13.1 0,9 293 236 Боринська
2   Боринське 02 ЛКБ №396872 22.12.2014 2 СВЛ См 19 13.2 0,7 314 210 Боринська
3   Боринське 02 ЛКБ №396872 22.12.2014 2 СВЛ См 30 4 0,8 223 196 Боринська
4   В.Висоцьке 02 ЛКБ №396873 22.12.2014 4 СРС См 17 6 1,9 255 204 В.Висоцька
5   Мохнатське 02 ЛКБ №396874 22.12.2014 4 СВЛ См 17 20 1,1 438 321 Мохнатська
6   Мохнатське 02 ЛКБ №396875 22.12.2014 4 ПКП Яц 20 13 1,8 798 652 Мохнатська
7   Мохнатське 02 ЛКБ №396875 22.12.2014 4 ПКП См 18 10 4,9 2654 2088 Мохнатська
8   Сянківське 02 ЛКБ №396876 22.12.2014 4 СРС См 1 9 1,4 219 140 Бітлянська
9   Мохнатське 02 ЛКБ №396877 22.12.2014 4 СРС См 22 35 2,1 955 617 Мохнатська
10   Боринське 02 ЛКБ №396878 22.12.2014 2 СРС См 13 8 1,0 346 282 Боринська
11   Боринське 02 ЛКБ №396878 22.12.2014 2 СРС См 13 10 1,3 335 278 Боринська
12   Боринське 02 ЛКБ №396878 22.12.2014 2 СРС См 16 19 1,1 281 226 Боринська
13   Боринське 02 ЛКБ №396878 22.12.2014 2 СРС См 25 2 1,7 369 299 Боринська
14   Боринське 02 ЛКБ №396878 22.12.2014 2 СРС См 26 5 1,1 392 338 Боринська
15   Боринське 02 ЛКБ №396878 22.12.2014 2 СРС См 34 9.2 1,5 324 254 Боринська
16   Боринське 02 ЛКБ №396878 22.12.2014 4 СРС См 62 8 2,6 942 787 Н.Висоцька
17   Сянківське 02 ЛКБ №396881 16.01.2015 1 СВЛ См 22 13 0,5 91 72 Сянківська
18   Сянківське 02 ЛКБ №396881 16.01.2015 1 СВЛ См 22 11 0,8 368 303 Сянківська
19   Сянківське 02 ЛКБ №396890 01.04.2015 1 СРС См 22 11 1,6 450 368 Сянківська
20   В.Висоцьке 02 ЛКБ №396891 01.04.2015 4 СРС Яц 11 3 1,5 393 319 Комарницька
21   Мохнатське 02 ЛКБ №396892 01.04.2015 4 СВЛ См 26 28 0,9 163 133 Кривківська
22   Мохнатське 02 ЛКБ №396892 01.04.2015 4 СВЛ См 27 31.1 0,5 141 115 Кривківська
23   Мохнатське 02 ЛКБ №396892 01.04.2015 4 СВЛ См 21 2.2 0,7 251 190 Мохнатська
24   Мохнатське 02 ЛКБ №396892 01.04.2015 4 СВЛ См 20 26 0,6 196 154 Мохнатська
25   Мохнатське 02 ЛКБ №396899 25.05.2015 4 ПКП См 20 16 0,4 112 93 Мохнатська
26   Мохнатське 02 ЛКБ №396899 25.05.2015 4 ПКП См 24 21 3,4 650 469 Кривківська
27   Мохнатське 02 ЛКБ №396899 25.05.2015 4 ПКП Яц 20 32 1,8 439 356 Мохнатська
28   Сянківське 02 ЛКБ №396900 25.05.2015 4 ПКП Яц 39 6 1,2 464 366 Верхненська

Інформація про діяльність підприємства за І квартал 2015 року

ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг щорічних рубок в лісах ДП "Боринське лісове господарство"

  за проектом лісовпорядкування 2010 2011 2012 За 11 місяців 2013
  площа, га загальний запас, м³ площа, га загальний запас, м³ площа, га загальний запас, м³ площа, га загальний запас, м³ площа, га загальний запас, м³
Заготовлено ліквідної деревини - всього 375 40330 349 27298 389 29376 283 25706 293 23707
у т.ч. від                    
рубок головного користування 105 23790 62 13414 67 13820 82 16260 76 14342
з них:                    
вибіркові                    
поступові     30 6500 16 3430 20 5706 19 3620
комбіновані                    
суцільні     32 6914 51 10390 62 10554 57 10722
рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов'язаних з веденням лісового господарства 270 16540 287 13884 303 15276 201 9446 216 9284
з них:                    
освітлення 24 0 22 0 24 0 23 0 26 0
прочищення  92 0 92 0 92 0 70 0 66 0
проріджування 12 110 12 215 12 158        
прохідні 2 60                
інші види рубок формування і оздоровлення лісів, пов'язані з веденням лісового господарства 140 16370 161 13669 175 15118 108 9446 124 9284
з них:                    
вибіркові санітарні 40 560 63 812 18 299     4 39
суцільні санітарні 90 14500 79 11233 89 13726 69 8554 59 8260
Лісовідновні, в т.ч. суцільні 5 750 6 844 1 153 1 130 2 472
реконструктивні 5 560     2 39        
ландшафтні                    
інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства     13 780 65 901 38 762 59 513
інших заходів не пов'язаних з веденням лісового господарства         19 280 0 0 1 81

Дорогі лісівники!

Дорогі лісівники!

Дозвольте поділитись з Вами своєю тривогою за долю відновлення корінних деревостанів у Східних Бескидах Українських Карпат:

1) це заліснення зрубів без підросту головних лісоутворюючих порід або з його частковим відновленням куртинами, біогрупами з однієї-двох порід;

2) освітлення головних порід природного походження, а, головне, посаджених тому 10-25 років, котрі опинились під наметом другорядних порід і «животіють» у пригніченому стані.

Рішення цих двох актуальних лісогосподарських завдань у наш кризисний період, коли бюджетне фінансування обмежене або зовсім відсутнє, стає проблемою.

Нами вивчено і на виробництві перевірено простий, але ефективний метод сприяння природного відновлення головних порід.

Штучне відновлення за рекомендованими схемами, може зараз не на часі, але надіємося, що після тяжких часів наступають кращі і тоді їх можна використати для створення продуктивних лісонасаджень відповідно до лісо рослинних умов, поширених в районі діяльності ввірених Вам держпідприємств. 

 

Інженер лісового господарства,

кандидат сільськогосподарських наук

Теодор Михайлович Порада

 

 

Формування молодих насаджень на лісових площах Східних Бескид, на яких несвоєчасно здійснювались освітлення і прочищування.

Метод догляду за молодими насадженнями з ялиці білої, смереки європейської і бука лісового, створених в 1964 – 1988 рр. в лісоорослинних умовах Східних Бескид Українських Карпат.

Враховуючи кризисний період у фінансуванні лісогосподарських робіт і неліквідну лісо продукцію від освітлення і прочищування в регіоні, запропонований метод догляду полегшує працю лісоруба, економить час і грошові затрати, не знижуючи ефекту у збереженні в рості вищезгаданих порід.

Ключові слова: мезотрофні, евтрофні лісорослинні умови, освітлення, прочищування, окільцьовування стовбурів другорядних порід.

 

 


Лісовідновлення корінних деревостанів за участю ялиці білої у Східних Бескидах Українських Карпат.

В статті подано стан природного відновлення на свіжих зрубах 4-5-річної давності в основних типах лісу Східних Бескид. Показано у процентному відношенні зруби, які вимагають суцільного заліснення, часткового і, які можна залишити на природне зарощування. Дослідженнями встановлено, що сприяння природному відновленню не є одноразовий захід. Для досягнення рівномірного зростання самосіву ялиці білої, бука лісового, смереки європейської на усій площі потрібно потурбуватись про нього впродовж 3-4-х насіннєвих років, слідкуючи за зімкнутістю насадження (деревостану), підліску, за станом ґрунту, збереженням підросту (природне відновлення вищезазначених порід – це процес не одного урожайного року, а постійного розсівання насіння різного ступеня врожайності, яке залежить як від біологічних особливостей породи, так і від екологічних факторів).

Створюючи лісові культури за участю ялиці, застерігається, що на Бескидах розвиті бруньки, пагони поточного року ялиці, бука замерзають під час пізньо-весняних заморозків. Найкращою захисною породою виявилася сосна звичайна. Головну породу із захисною змішують садивними місцями. Відстань між ними – 0,5 м. Захисну породу вирубують під час проведення освітлення у 7-8 і 10-12 років.

Ввід у склад культур швидкоростучих порід виконують ланками довжиною 15-20 м, тим самим уникається пригнічення головних порід  швидкоростучими в 15-40-річному віці культур.

Ключові слова: едатоп, мезотрофні, евтрофні лісорослинні умови, зруб, природне відновлення, зустрічність підросту, штучне заліснення, схеми змішування лісових порід.

 

* Статті можна прочитати в лісовому відділі ДП «БоринськеЛГ»